LIMA BELAS BUKTI KEIMANAN

Al-Hakim meriwayatkan Alqamah bin Haris r.a berkata, aku datang kepada Rasulullah s.a.w dengan tujuh orang dari kaumku. Kemudian setelah kami beri salam dan beliau tertarik sehingga beliau bertanya, "Siapakah kamu ini ?"

Jawab kami, "Kami adalah orang beriman." Kemudian baginda bertanya, "Setiap perkataan ada buktinya, apakah bukti keimanan kamu ?" Jawab kami, "Buktinya ada lima belas perkara. Lima perkara yang engkau perintahkan kepada kami, lima perkara yang diperintahkan oleh utusanmu kepada kami dan lima perkara yang kami terbiasakan sejak zaman jahiliyyah ?"

Tanya Nabi s.a.w, "Apakah lima perkara yang aku perintahkan kepada kamu itu ?"

Jawab mereka, "Kamu telah perintahkan kami untuk beriman kepada Allah, percaya kepada Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, percaya kepada takdir Allah yang baik mahupun yang buruk."

Selanjutnya tanya Nabi s.a.w, "Apakah lima perkara yang diperintahkan oleh para utusanku itu ?"

Jawab mereka, "Kami diperintahkan oleh para utusanmu untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah, hendaknya kami mendirikan solat wajib, mengerjakan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat dan berhaji bila mampu."

Tanya Nabi s.a.w selanjutnya, "Apakah lima perkara yang kamu masih terbiasakan sejak zaman jahiliyyah ?" Jawab mereka, "Bersyukur di waktu senang, bersabar di waktu kesusahan, berani di waktu perang, redha pada waktu kena ujian dan tidak merasa gembira dengan sesuatu musibah yang menimpa pada musuh." Mendengar ucapan mereka yang amat menarik ini, maka Nabi s.a.w berkata, "Sungguh kamu ini termasuk di dalam kaum yang amat pandai sekali dalam agama mahupun dalam tatacara berbicara, hampir saja kamu ini serupa dengan para Nabi dengan segala macam yang kamu katakan tadi."

Kemudian Nabi s.a.w selanjutnya, "Mahukah kamu aku tunjukkan kepada lima perkara amalan yang akan menyempurnakan dari yang kamu punyai ? Janganlah kamu mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kamu makan. Janganlah kamu mendirikan rumah yang tidak akan kamu tempati, janganlah kamu berlumba-lumba dalam sesuatu yang bakal kamu tinggalkan,, berusahalah untuk mencari bekal ke dalam akhirat."

Kepada ahli e-Groups Shoutus Syabab, sila dapatkan cerita penuh kisah teladan ini dalam forder fail (fail teladan.hlp) dalam laman Shotus Syabab e-Groups
 

 

 

Bahaya Golongan al-Ruwaibidoh
Oleh : Mohd. Asri bin Zainul Abidin

Al-Ruwaibidoh adalah satu golongan yang diberi amaran oleh Nabi s.a.w. akan kemunculannya menjelang kiamat. Sabda baginda: “Sesungguhnya sebelum kedatangan dajjal-dalam riwayat yang lain: sebelum kiamat- adanya tahun-tahun yang penuh tipu daya. Ketika itu didustakan orang yang benar, dianggap benar orang yang dusta, dianggap khianat orang yang amanah, dianggap amanah orang yang khianat, dan bercakap ketika itu al-Ruwaibidoh. Para sahabat bertanya: “Siapakah al-Ruwaibidoh?” Sabda Nabi s.a.w.: Orang lekeh yang berbicara mengenai urusan awam (orang ramai).” Hadith ini diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, Abu Ya’la, al-Bazzar, Ibnu Majah, al-Kharaiti, dan al-Hakim. Al-Hakim menyatakan isnadnya sahih.dan ini disetujui oleh Al-Zahabi. Demikian juga Ibn Hajar al-`Asqalani menyebut di dalam Fath al-Bari :sanadnya baik. Al-Albani di dalam Silsilah al-Ahadith al-Sahihah juga menyatakan ianya sahih

Isi kandungan hadith ini adalah amaran Nabi s.a.w. kepada kita semua, bahawa akan muncul sebelum kiamat golongan manusia yang lekeh dan tidak berkelayakan tetapi bercakap dalam urusan umat yang membabit kepentingan umum dan ramai. Natijahnya, tentulah terjadinya porak peranda pemikiran manusia, gawatlah kefahaman mereka dan hancur binaan ilmu yang sebenar. Apa tidaknya, apabila yang lekeh menjadi pemimpin lalu bercakap dalam urusan umat, yang jahil berlagak `alim, yang menghafal sepatah dua ayat berlagak ulamak. Yang bukan ulama mengakui ulamak, yang hanya ada sepatah dua ilmu agama ditabalkan menjadi ulamak. Inilah saat kehancuran. Justeru itu, al-Imam Ibn Rajab al-Hambali dalam Jami’ al-`Ulum wa al-Hikam ketika menghuraikan hadith tersebut menyatakan: “Maksud tanda kiamat yang disebut di dalam hadith ini merujuk kepada persoalan “apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya” sepertimana yang disebut oleh Nabi s.a.w. kepada orang bertanya baginda mengenai kiamat, maka kata baginda, “apabila urusan diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat”.

Golongan al-Ruwaibidoh muncul di kalangan masyarakat, mereka sebenarnya lekeh, tidak berkelayakan tetapi cuba menonjolkan diri. Samada melalui pentas kepimpinan masyarakat, ataupun dalam gelanggang ilmu. Inilah dua peluang besar untuk seseorang muncul dan dapat bercakap, berbicara, memberikan pandangan mengenai urusan awam dan persoalan-persoalan besar. Kadang-kala menerusi ucapan yang diperdengarkan, ataupun tulisan yang dibaca. Bukannya kesalahan itu kerana mereka memberi pandangan, tetapi kesalahannya kerana ketidaklayakan mereka, bekalan yang tidak cukup, berbicara mengenai sesuatu yang bukan bidang mereka. Sebab itu, al-Imam al-Sayuti dalam Syarah Sunan Ibn Majah menyatakan: “Al-Ruwaibidoh adalah orang yang lemah yang cuba mencampuri perkara-perkara besar dan berusaha untuk memperolehinya”.

Inilah yang sedang kita saksikan di pentas dunia kita. Apabila urusan politik umat cuba diuruskan oleh mereka yang tidak mendalami ilmu al-siyasah al-syar`iyyah, lalu memberikan pandangan yang bukan-bukan mengenai politik Islami maka kefahaman umat bawahan menjadi kelam kabut. Umpamanya lihat lagak sebahagian orang-orang politik di negara ini. Yang jahil tentang ilmu mustalah al-hadith, tidak pernah mempelajari ilmu sanad, tidak mengetahui apa itu ilmu al-Rijal, apa itu ilmu al-Jarh wa al-Ta’dil, yang menjadi asas pengetahuan dan kajian dalam hadith nabawi, berani bercakap tentang hadith dan mencabarnya. Umpamanya lihatlah Kasim Ahmad!!!. Yang tidak tahu bahasa arab, jahil kaedah dan cara istinbat (memetik) hukum, tidak mendalami bab al-`Illah dalam Usul al-Fiqh, tidak mendalami Maqasid al-Syarak, cuba menghuraikan dan mencabar beberapa ketetapan syarak. Umpamanya, lihatlah gerakan sisters in Islam!!. Semua golongan ini bercakap apa sahaja yang mereka mahu mengenai agama, apatah lagi bila diberi ruang di dalam akhbar dan media massa. Hinggakan ada orang politik yang mengajak rakyat bersolat hajat untuk menjadi tuan rumah sukan yang menyanggahi disiplin agama. Sementara di kalangan yang cintakan Islam pula, budaya ilmu belum begitu subur berkembang.

Kuliah-kuliah agama di sebahagian masjid dan surau, kurang membuahkan ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah dan faham hukum-hakamnya. Peserta kuliah sebahagiannya lebih meminati kuliah yang dipenuhi dengan lawak jenaka tanpa penekanan kepada ilmu. Lebih mendukacitakan lagi apabila yang dijemput mengajar tidak memilik latar belakang ilmu. Kata orang arab “orang yang tidak memiliki sesuatu tidak dapat memberikan sesuatu”. Ada yang tidak pernah mempelajari Usul al-Fiqh tiba-tiba memberi fatwa dalam hukum fikah. Bahkan sebahagiannya begitu jahil, misalnya, sehingga ada yang tidak tahu apa yang dikatakan al-Ijmak atau ijmak ulamak, lalu menafsirkannya sebagai pendapat tokoh-tokoh agama nusantara. Ada yang tidak mengetahui bahasa arab melainkan sepatah dua, tidak pernah mempelajari Usul al-Tafsir atau `Ulum al-Quran tiba-tiba mengajar kuliah tafsir. Menghuraikan apa sahaja ayat yang dirasakan boleh menyeronokkan pendengar.

Pergantungannya hanya kepada apa yang dia faham dari al-Quran terjemahan samada dalam bahasa Melayu, Indonesia ataupun Inggeris. Lalu qurannya adalah quran menurut apa yang dia faham dari bahasa Melayu, atau Indonesia, atau Inggeris, bukan daripada Bahasa `Arab yang nyata seperti yang disebut dalam al-Quran itu sendiri. Malangnya dia berani menafsirkan untuk orang ramai sesedap lidahnya. Maka terbitlah dari lidah yang tidak bertulang itu kesimpulan-kesimpulan yang ganjil. Kalau Ibn `Abbas, Mujahid, al-Tabari, al-Qurtubi, Ibn al-`Arabi dan para mufassirin yang lain masih hidup tentu mereka kehairanan mendengar tafsir sedemikian pelik. Ada pula yang menganggap ilmu hadith itu hanyalah membaca makna hadith dan menghuraikannya, tanpa perlu mengetahui bahasa `arab, tidak mengetahui apa itu sanad, tidak pula mampu membeza antara hadith-hadith yang thabit iaitu yang sahih dan hasan, dengan yang dhaif (lemah) atau dengan yang maudu’ (palsu). Bahkan ada yang tidak mengetahui bahawa haramnya seorang muslim membaca hadith palsu dihadapan khalayak tanpa diterangkan kepalsuannya. Tidak mengetahui apakah disiplin al-Bukhari dalam sahihnya, apakah pula disiplin Muslim, apakah pula disiplin Al-Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah, al-Nasai, Ahmad, Ibn Hibban, al-Hakim, dan semua tokoh-tokoh hadith. Lalu mereka menganggap semua hadith yang dibaca mertabatnya sama. Malangnya mereka yang seperti ini juga cuba berfatwa mengenai hadith Nabi s.a.w.. Kalau Ibn al-Salah, al-Hafiz al-`Iraqi, al-Balqini, al-Khatib al-Baghdadi, al-Ibn Hajar al-`Asqalani, al-Qasimi dan seumpama mereka mendengarnya tentu akan terkejut kehairanan

Ini yang dinyatakan oleh Nabi s.a.w. dalam sebuah hadith yang sanadnya sahih seperti yang sebut oleh Ibn Hajar al-`Asqalani dalam Fath al-Bari: “Rosaknya agama apabila ilmu datang daripada yang kerdil, yang dibantah oleh golongan yang `alim. Baiknya manusia apabila ilmu datang dari golongan `alim dan diikuti oleh golongan kerdil”

Di sesetengah tempat, sekadar seseorang pandai berceramah terus sahaja diberi lesen untuk bercakap mengenai agama. Berbicara seolah-olah dia menguasai kesemua disiplin ilmu di dalam Islam. Apatah lagi apabila ceramah boleh mendatang pendapatan yang lumayan, maka ramai yang berusaha menjadi penceramah dengan menghafal sepatah ayat dan hadith lalu menafsirkannya menurut apa yang digemari pendengar. Lalu dia menyangka dia betul kerana orang awam suka mendengar apa dia ulas. Modalnya hanya dua, hentam apa sahaja yang mendatangkan minat pendengar dan lawak yang boleh menyeronokan pendengar. Mungkin juga akhirnya dia menyangka dirinya alim lantas semakin hari, semakin berani memberi pandangan apa sahaja mengenai agama. Saya masih teringat kepada al-Syeikh Dr. Hasan Hitu, beliau adalah seorang tokoh ulamak semasa bermazhab al-Syafi’i dari Syria, terkenal dengan karya-karyanya dalam fikah terutama dalam mazhab al-Syafi`i.. Dalam ceramahnya kepada kami, beliau menyatakan bahawa ilmu-ilmu Islamlah yang paling dizalimi. Sebabnya, seseorang tidak dibenarkan menjadi doktor memeriksa dan memberi ubat kepada pesakit melainkan setelah dia lulus dalam bidang perubatan dengan baik. Seseorang tidak dilulus untuk membina bangunan yang tinggi melainkan setelah dia memiliki kelulusan dalam bidang binaan. Begitu juga bidang-bidang yang lain. Namun, malang sekali apabila tiba kepada persoalan ilmu Islam, semua lapisan diizinkan memberikan pendapat dalam segala bidang yang ada di dalam agama. Samada dia pernah belajar atau tidak. Sehingga artis yang tidak tahu hujung pangkal agama pun memberi pandangan mengenai hukum-hakam syarak”.

Inilah yang sedang berlaku dalam masyarakat Islam. Ilmu Islam dianggap begitu murah dan lekeh. Bidang-bidang lain, orang tidak berani masuk campur melainkan jika memilki pengetahuan yang cukup mengenainya. Ilmu Islam pula diperlakukan sebaliknya. Sehinggakan para artis yang sedang aktif ataupun yang telah pencen, pun berfatwa tentang agama.

Sebenarnya, bukan kita halang mereka bercakap atau cuba menyumbang untuk Islam, tetapi jangan mereka bercakap dalam apa yang mereka tidak benar-benar memahaminya, kerana akhirnya umat akan tersasul dan tersilap dalam memahami al-Din. Menyesatkan umat adalah suatu jenayah. Sumbangan kepada umat dialu-alukan, namun biarlah ianya melalui cara yang betul. Jika tidak mereka akan menjadi golongan al-Ruwaibidoh. Namun, apa yang dapat kita katakan jika ianya adalah salah satu dari tanda kiamat yang dikhabarkan iaitu munculnya golongan al-Ruwaibidoh. Kepada Allah kita pohon agar kita tidak tergolong dalam golongan ini.

 

KAEDAH MENYUBURKAN JIWA

i. Muraqabah selalu kepada Allah

Apabila seseorang muslim yang hendak melakukan sesuatu pekerjaan mengetahui bahawa Allah selalu melihat dan selalu bersamanya dan juga mengawasi gerak-gerinya insyaallah dia akan sentiasa bertindak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah didalam Al-quran dan As-Sunnah.

ii. Selalu ingat kepada kematian dan kehidupan selepasnya.

Seseorang itu harus menanamkan didalam hatinya akan kepastian ajal yang akan menjemputnya dalam waktu yang singkat mahupun lama. Dia harus juga membayangkan jannah (syurga) yang cantik dan indah. Dengan cara ini hati akan sentiasa peka dan akan menimbulkan rasa takut kepada Allah yang akhirnya akan menghasilkan amal saleh untuk menghadapi kematiannya. KAEDAH MENYUBURKAN JIWA

iii. Membayangkan hari akhirat dan kejadian di dalamnya.

Hendaklah membayangkan peristiwa besar yang akan terjadi di akhirat nanti seperti kenikmatan ahli syurga dan kesengsaraan ahli neraka. Ini akan melahirkan rasa tunduk, tawadhu’ dan khusyuk. Ini juga akan merangsang seseorang untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah.

iv. Memperbanyakkan tilawatil Al-Quran dengan tadabbur.

Tilawah yang diiringi kehadiran hati akan melahirkan kekhusyukan, dapat mempertajamkan pandangan hati dan menyembuhkan penyakit pada hati.

v. Hidup akrab bersama Rasul dengan mengikuti sirahnya.

Rasulullah merupakan uswatun hasanah dan figure atau idola yang sempurna bagi ummah. Sebagai manusia kita harus menyambung lidah para nabi (da’wah-menegakkan islam) dan mencontohi perilaku Baginda semampu yang boleh. Antara beberapa contoh kehidupan nabi yang harus diteladani iaitu:

* Ibadahnya *

Kezuhudannya (cara Beliau berinteraksi dengan dunia) *

Ketaqwaannya (takutnya kepada Allah) *

Kesabaran dan kelembutannya *

Keteguhannya dalam memegang prinsip *

Kekuatan fizikalnya *

Keberaniannya

vi. Selalu bersahabat dengan orang-orang pilihan yang berhati bersih dan berilmu pengetahuan dien (agama).

Untuk menjadi muslim yang baik tidak cukup dengan hanya tekad dan usaha sendiri tetapi memerlukan bantuan daripada orang lain. Oleh itu kita perlu mencari seorang teman kerana teman mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada jiwa seseorang individu. Ciri-ciri teman yang baik ialah:

* Komitmen dengan syariat islam dengan niat yang tulus ikhlas, jujur dalam ketaatan dan istiqamah (berterusan) dalam beramal. *

Dalam diri mereka tidak nampak sama sekali kemaksiatan, bidah ataupun hal-hal yang menyalahi syara’. *

Mereka menyibukkan diri dengan kelemahan dan aib diri sendiri. *

Mereka beramar ma’ruf nahi mungkar dengan landasan kekuatan iman dan keberanian. *

Diwajah mereka tampak ada cahaya keimanan. *

Mereka memerhatikan permasalahan umat islam dan bersemangat menghadapi pelbagai masalah yang dihadapi umat. *

Bergerak secara jujur demi tanggungjawab da’wah dan memiliki semangat yang ikhlas dalam jihad dan islahul ummah (memperbaiki ummah).

vii. Zikir di setiap waktu dan keadaan.

Didalam Al-Quran dan Al-Hadith banyak sekali kita temukan perintah untuk berzikir. Hal ini kerana zikir merupakan suatu perkara yang penting. Zikir merupakan wasilah diri kepada Allah. Dengan zikir insyaallah hati akan menjadi tenang dan jernih. Kita sekurang-kurangnya perlu mengamalkan serta menghafal zikir Al-Ma’thurat (disusun oleh Asy-Syahid Hassan Al-Banna) di waktu pagi, petang dan malam.

viii. Menangis disaat berkhalwat kerana takut kepada Allah.

Tangisan seorang mukmin sejati lahir daripada rasa takut kepada:

* Kematian sebelum bertaubat. *

Istidraj (pemberian tanpa redha) dengan berbagai nikmat yang menyebabkan suul khatimah (mati tidak dalam iman yang benar kepada Allah). *

Sakaratul maut dan tercabutnya roh. *

Pertanyaan dua malaikat dan siksa kubur. *

Hari hisab dan saat menyeberangi titian sirat. *

Neraka dan pelbagai siksanya. *

Diharamkan baginya syurga dan pelbagai kenikmatan.

Dengan perasaan sedih, hati akan menjadi kuat dan selalu berusaha keras untuk melaksanakan segala perintah Allah

ix. Bersungguh-sungguh membekali diri dengan ibadah-ibadah nafilah (mandub - baca sunnah).

Semakin dekat seseorang hamba kepada Rabbnya dengan melakukan amalan sunat [seperti qiamullail (berjaga malam untuk beribadah) & solat sunat], semakin kuat pulalah jiwanya.

 

10 Jenis Sembahyang Yang Tidak Diterima Allah s.w.t

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:

 

"Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu petunjuk dan jalan selamat dan barang siapa yang tidak memelihara solat maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya dan juga tidak menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya".

 

Rasulullah saw juga telah bersabda yang bermaksud: "10 orang yang solatnya tidak diterima oleh Allah SWT ialah:

 

1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.

2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat.

3. Orang lelaki yang minum arak tanpa meninggalkannya (taubat).

4. Orang lelaki yang menjadi imam padahal orang yang menjadi makmum membencinya.

5. Anak lelaki yang melarikan diri dari rumah tanpa izin kedua ibu bapanya.

6. Orang perempuan yang suaminya marah/menegur kepadanya lalu si isteri memberontak.

7. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim serta menganiaya.

8. Orang perempuan yang tidak menutup aurat.

9. Orang yang suka makan riba.

10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar.

Sabda Rasulullah saw yang bermaksud:

 

"Barang siapa yang solatnya tidak dapat menahan daripada melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemungkaran Allah SWT dan jauh dari Allah SWT."
 

 

 

 

NABI ISA DAN NABI MUHAMMAD SAW....


Assalamu'alaikum wr.wb.

Mukjizat Nabi Isa.............
Menghidupkan orang mati.....

Adanya perbedaan dalam hal kelahiran dan mukjizat yang diberikan Allah terhadap Nabi Isa dan Muhammad SAW nampaknya telah digunakan pula oleh Misionaris-Misionaris Kristen untuk membuktikan ketinggian dan kemuliaan Nabi Isa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW . Mereka telah menggunakan keyakinan dan pandangan umat Islam yang mayoritas ini terhadap Isa Al-Masih sebagai bahan dakwahnya untuk menunjukkan ketuhanan Nabi Isa a.s. sekali gus membuktikan pula betapa Nabi Isa itu lebih mulia dari Muhammad SAW. Tanpa segan-segan merekapun mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang mereka tafsirkan sendiri dimana Isa digambarkan sebagai Nabi yang paling mulia, paling suci
diantara para Utusan Allah kepada seluruh manusia.

Pada umumnya umat Islam yang kembali kita pinjam istilah dari Bung Laurel Heiydir sebagai kelompok mayoritas MAINSTREAM ISLAM,  mempercayai bahwa Nabi Isa bisa menghidupkan orang telah mati dan itu
merupakan mukjizat satu-satunya yang diberikan kepada salah seorang Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Keyakinan orang-orang Islam akan mukjizat Nabi Isa ini telah  dijadikan pula sebagai senjata ampuh bagi mereka untuk memukul umat Islam, dimana  yang bisa menghidupkan orang mati itu hanyalah Allah semata-mata dan ini adalah merupakan bukti yang tidak terbantah lagi bahwa Isa sendiri adalah Allah, karena ia bisa menghidupkan orang yang telah  mati. Ini adalah merupakan iman Kristiani dari segala sekte yang mengangap Isa adalah Allah yang menjelma menjadi manusia
untuk menebus dosa Adam dan semua turunannya. Dengan mempercayai Isa sebagai Allah , tidak ada penghalang lagi bagi seseorang untuk meninggalkan Islam  dan selanjutnya bergabung dengan Kristen. Bagaimana jawaban kita terhadap masalah ini?

Pertama-tama tentu saja kita harus mencari referensi  yang menunjukkan bahwa Isa itu memang "bias menghidupkan orang mati" baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam Bibel sendiri.  Kalaupun ada ayat-ayat Al-Qur'an  yang menjelaskan secara implisit adanya mukjizat demikian , kita harus lagi memperbandingkannya dengan ayat-ayat yang lain sehingga mukjizat tsb tidak mungkin sama sekali hanya dimiliki oleh Nabi Isa sendiri. Kalau perlu kita juga bisa mengetengahkan contoh Nabi yang lain bahkan Nabi Muhammadpun mempunyai mukjizat itu. Kalau kita telah memahami sampai demikian tentu saja alasan mereka mempertuhan Isa bisa saja akan menempatkan Muhammad SAW juga sebagai
Tuhan yang sudah barang tentu tidak bisa mereka terima dengan sendirinya.

Benarkah Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati? Inilah yang perlu kita selidiki lebih dahulu,
apalagi ini juga menyangkut keimanan dan kepercayaan sebahagian besar Umat Islam yang disebut Mainstream Muslim itu. Sungguh merupakan suatu peluang yang besar bagi orang-orang Islam untuk memasuki Kristen apabila mereka  berkeyakinan Nabi Isa itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mulia dari Nabi Muhammad dan memandang Nabi Isa mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan seakan-akan betul-betul  Tuhan itu sendiri. Dan untuk itu marilah  kita lihat ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini sehubungan dengan mukjizat Nabi Isa  yang disangka oleh sebahagian besar Mainstream Islam itu.

1. "Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamunya tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu ,
kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kemabli, kemudian  kepada-Nya lah kamu
dikembalikan?"......... (QS: Al-Baqarah ayat 28).

2. ........dst.... Dan dihadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan"......(QS:
Al-Mu'minuun ayat 100).

3. "Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat azab ' Kalau sekiranya aku dapat kembali
(kedunia) niscaya aku akan termasuk orang yang berbuat ' "........(QS: Az-Zumar 58).

4. "Mereka menjawab: 'Ya Tuhan kami Engkau telah mematikan kami dua kali, dan telah menghidupkan
kami dua kali (pula).......dst.....(QS: Al-Mu'min ayat 11).

Dari empat ayat Al-Qur'an yang kami ketengahkan diatas bisa kita simpulkan sbb:

Proses kehidupan manusia semenjak dahulu sampai saat ini, tanpa ada yang dikecualikan selalu
dimulai dengan kematian (tidak ada), lalu dihidupkan oleh Allah, kemudian dimatikan lagi,
selanjutnya dihidupkan lagi pada saat berbangkit dihari kiamat nanti. Dua kehidupan dan dua
kematian senatiasa dialami manusia sepanjang phase sejarah manusia itu. Bagi kita yang masih hidup ini telah kita lalui dua phase menyusul dua phase lagi yang akan kita jalani. Bagi yang sudah mendahului kita mereka hanya menunggu satu phase lagi yaitu kehidupan waktu berbangkit dihari kiamat nanti. Pada phase ketiga tidak ada phase yang lain selain phase yang menuju phase keempat yakni  kebangkitan itu. Antara phase ketiga dan keempat itu dibatasi oleh suatu dinding yang disebut barzah sampai saat berbangkit nanti.

Jadi kalau seandainya ada orang yang telah mati dihidupkan oleh Nabi Isa, tentulah berlawan dengan ayat-ayat Al-Qur'an diatas. Sesudah phase ketiga dia hidup lagi, kemudian tentu saja mati lagi sampai saat berbangkit nanti. Ini merupakan pengecualian dari hukum Tuhan dimana proses kematian dan kehidupan masing dilalui tiga phase. Pengecualian ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Allah dan hal ini berlawanan dengan Sunnatullah yang Allah ciptakan sendiri dan juga melawan Firman-Firman-Nya dalam Al-Qur'an yang sama sekali tidak membenarkan hal itu terjadi. Dengan kesimpulan ini  kita tidak membenarkan adanya jenazah yang dihidupkan kembali oleh Nabi Isa sehingga kalau ada ayat-ayat yang mengarah kesana kita harus menafsirkan secara kiasan yakni kehidupan rohani bukan jasmani.

Nampaknya yang diyakini oleh sebahagian umat Islam sebagai adanya mukjizat Nabi Isa yang  bias menghidupkan orang mati itu adalah:

............dst...................... dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin
Allah.........dst...(QS : Ali Imran ayat 49).

Pada ayat lain bisa juga kita baca sbb:  Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul, apabila menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu...... dst....... (QS: Al-Anfal ayat 24).

Memperbandingkan diantara kedua ayat ini jelaslah bahwa kehidupan yang dimaksud disini adalah pengertian secara rohani. Hal ini bisa kita lihat pada QS : Al-Anfal ayat 24 ini. Yang diseru oleh Allah dan Rasul adalah orang-orang yang hidup untuk diberikan suatu kehidupan ..... Kehidupan apa yang dimaksud, kalau bukan kehidupan rohani yang diberikan kepada orang-orang yang rohaninya mati?


Hal ini bisa dilihat kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW  yang juga bisa menghidupkan rohani orang-orang  ketika beliau masih hidup. Siapa diantara kita yang tidak mengenal Umar ibnu Khattab, seorang pemuka Quraisy yang paling berani dan garang dizaman pra Islam itu? Betapa murkanya dia mendengar pendakwaan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi yang dibangkitkan untuk semua manusia. Dengan pedang terhunus dia mencari Muhammad SAW sekaligus berniat hendak membunuhnya. Tetapi apa yang terjadi setelah beliau menemui Rasulullah SAW? Hati yang keras sekeras baja itu luluh lantak bila berhadapan dengan Muhammad SAW.

 

Pedangnya jatuh kelantai... dan beliau tersungkur memeluk kaki Rasulullah SAW dan saat itu juga beliau menyatakan diri sebagai orang Islam dan pengikut Rasulullah yang setia sampai akhir hayatnya. Pengaruh hebat dari Rasulullah SAW  betul-betul menghidupkan jiwa Umar yang mati sebagi penantang Rasulullah SAW menjadi sahabat yang mencintai Nabi dan Islam yang tidak ada duanya dalam sejarah. Contoh yang lain juga terjadi dimasa hidup Rasulullah SAW. Siapa diantara kita yang tidak kenal Khalid ibnu Walid seorang Jendral dan Panglima Islam yang gagah perkasa. Pada waktu perang Badar yang yang terkenal itu beliau berdiri dibarisan Kafir Quraish dibawah pimpinan Abu Lahab dan Abu Sufyan itu.  Pengaruh apa yang menyebabakan beliau pada perang Uhud telah berada dipihak Rasulullah SAW, kalau bukan karena Rasulullah SAW yang telah menghidupkan rohaninya yang telah mati itu dengan kehidupan Islam  sesungguhnya? Betapa hebatnya beliau dibandingkan dengan Isa yang cuma bisa menghidupkan rohani rakyat-rakyat jelata seperti tukang pungut cukai  dan tukang jala ikan?  Yang dihidupkan Rasulullah sesungguhnya adalah pemuka-pemuka masyarakat yang mendampingi Rasulullah selama hidupnya. Berbeda dengan Isa sendiri yang kedua belas muridnya yang telah dihidupkan rohani nya itu tidak satupun yang membelanya ketika ia disalib di Bukit Golgota itu.Bahkan salah seorang muridnya begitu tega menjual Gurunya seharga tigapuluh keping mata uang perak. Rohani yang dihidupkan Isa pun nampaknya mati lagi kepada  murid-muridnya. 

Assalamu'alaikum wr.wb.

Mukjizat Nabi Isa...
Membuat burung-burung dari tanah......
Menyembuhkan penyakit kusta, orang tuli dan buta menurut  Bibel dan Al-Qur'an..................

Apa pula yang dikatakan Bibel sehubungan dengan mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati dan
menyembuhkan penyakit kusta, pekak dan buta ini? Dalam Perjanjian Baru, Matius 13:15 bisa dibaca
sbb:

" Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat
tertutup, supaya mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan
hatinya lalu berbalik sehingga aku "menyembuhkan" mereka."

Kalau kita melihat ayat ini secara utuh untuk mengambil pengertian yang jelas maka penyembuhan yang dilakukan Yesus adalah penyembuhan secara rohani yang berkaitan dengan keimanan seseorang kepada beliau. Sedikitpun kita tidak melihat apa yang dilakukan Yesus menurut ayat diatas berkaitan dengan penyembuhan jasmani, penghidupan jenazah orang mati, membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat yang kesemuanya dipahamkan bukan secara kiasan.

Yesus juga memerintahkan kepada dua belas orang muridnya untuk membangkitkan "orang-orang mati". Sehingga  yang mendapat kuasa untuk menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus seorang, tetapi murid-muridnya juga diberikannya kuasa untuk itu.

"Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma".....(Matius
10: 8).

Kalau ditanyakan kepada orang-orang Kristen sekarang ini bagaimana mereka memahamkan ayat diatas, tentu saja mereka akan menjawab bahwa apa yang dikatakan Yesus itu mempunyai "makna kiasan" bukan makna yang harfiah. Yesus telah membuat banyak perumpamaan dalam setiap ucapannya tetapi saying sekali orang-orang Kristen sekarang tidak memahamkan sebagaimana Yesus maksudkan. Ayat yang menyebutkan bahwa Yesus membangkitkan orang mati" umumnya telah ditafsirkan oleh orang-orang Kristen dengan pemahaman bahwa orang yang dimaksud Yesus itu "betul-betul orang mati" secara jasmani dengan istilah lain manusia yang  telah berubah menjadi "jenazah" dan siap untukdikebumikan.  Hal ini adalah tidak benar sama sekali, karena kalau seandainya Yesus bisamembangkitkan kembali hidup orang-orang yang telah berubah menjadi jenazah, tentu saja apa yang diperbuat Yesus itu bisa saja diperbuat oleh murid-muridnya. Tidak terkecuali orang-orang Kristen zaman sekarang yang mengaku sebagai murid-murid Yesus akan bisa pula menghidupkan "mayat" sebagaimana yang diperbuat oleh Yesus, karena Yesus mengatakan bahwa "mereka telah memperolehnya dengan cuma-cuma dan hendaklah mereka memberikan pula dengan cuma-cuma".....

Dalam Alkitab kita baca sbb:

"Yesus menjawab mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang Kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini: 'Beranjaklah dan tercampaklah kedalam laut! Hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam do'a dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya".......(Matius 21:21,22).

Pada tempat lain Yesus lebih jelas lagi menegaskan:

"Ia berkata kepada mereka: 'Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu kamu dapat berkata kepada gunung ini:
'Pindah dari tempat ini kesana, - maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada mustahil
bagimu.".....(Matius 17: 20).

Bahkan Yesus lebih menekankan lagi jaminan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan bisa berbuat lebih besar melebihi perbuatan Yesus:

" Aku berkata kepadamu: 'Sesungguhnya barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan melakukan jugapekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu.Sebab Aku pergi kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam namaKu , Aku akan melakukannyasupaya Bapa dipermuliakn di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaKu dalam namaKu, Aku akan
melakukannya".......(Yohanes 14: 12-14).

Dari keseluruhan ayat-ayat Alkitab bisa kita simpulkan bahwa "kematian yang bersifat fisik" tidakakan mungkin bangkit dan hidup lagi. Orang-orang yang telah jadi mayat dan telah dikembumikan samasekali tidak akan hidup ataupun dihidupkan lagi oleh Allah didunia ini. Jika seandainya memang adakematian secara fisik dan memang ada jenazah yang dihidupkan kembali oleh Yesus tentu sajaorang-orang yang mempercayainya, mengimaninya dan juga murid-muridnya akan bisa berbuat hal yangserupa pula. Baik kesaksian Al-kitab dan juga sejarah perkembangan agama Kristen sepeninggal Yesustidak dijumpai peristiwa-peristiwa diamana orang-orang yang mati, bangkit dari kubur mereka sertaberjalan-jalan dipermukaan bumi menceritakan pengalaman kematiannya. Jadi jelaslah Yesus hanyamembangkitkan orang mati dalam pengertian "kebangkitan rohani" . Dan semua Nabi-Nabi yang diutus
oleh Allah berbuat hal yang serupa dan mereka juga memiliki mukjizat yang dimiliki Yesus itu.....


Dan kepada saudara-saudara Kristen yang mengaku sebagai murid Yesus bisa saja membuktikan
kebenaran Yesus lewat hal ini. Apakah ada orang-orang Kristen yang memiliki kuasa menghidupkan"jenazah" dari kematiannya, sebagaimana Yesus juga berbuat hal yang serupa?

Hal ini semakin jelas dengan kita melihat ayat Al-Qur'an berikut ini.

Dan (sebagai) Rasul kepada Bani Israil ( yang berkata kepada mereka): "Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai bentuk burung , kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah; dan aku menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah; ..........  dst.............(QS: Ali Imran ayat 49).

Ayat ini umumnya telah dijadikan pula oleh sebahagian kaum Muslimin untuk menunjukan beberapa mukjizat Nabi Isa yang mereka pahami secara harfiah sehingga bisa saja ditafsirkan untuk menujukkan kehebatan Nabi Isa dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengatakan mukjizat ini khusus diberikan kepada Nabi Isa saja dan tidak diberikan kepada Nabi-Nabi lain termasuk Rahmatan Lil Alamin Muhammad SAW. Nabi Isa menghidupkan jenazah orang-orang Israil dan menyembuhkan orang buta dan membuat orang tuli mendengar, menyembuhkan penyakit kusta dan juga membuat burung dari tanah liat kemudian meniupnya sehingga burung-burung itu hidup dan terbang membubung keangkasa.

Kalau kita menelusuri Bibel mengenai mukjizat-mukjizat Nabi Isa ini betapa jelasnya, Bibelpun pada ayat yang kita kemukakan diatas tidak memahamkan mukjizat ini seperti yang dipaham oleh Mainstream Islam yang banyak ini.  Marilah kita lihat apa yang dikatakan oleh sebuah Kelompok Sempalan Minoritas Muslim mengenai mukjizat Nabi Isa yang luar biasa ini.

Kalaulah memang Nabi Isa mempunyai kuasa membuat burung (.... burung betulan) dari gumpalan tanahliat yang dibentuk... kemudian diberinya kehidupan tentulah Bibel sendiripun akan menceritakan kisah ini. Akan tetapi sedikitpun Bibel tidak menyinggung kisah pembuatan burung dari tanah ini.Dan  seluruh Injil dalam Perjanjian Baru tidak mengisahkan bahwa Yesus betul-betul menciptakan burung  itu. Tidak dijumpai kisah demikian baik secara ekplisit maupun implisit sehingga kita meragukan sekali bahwa peristiwa itu memang terjadi pada diri Nabi Isa .

Apalagi mukjizat membuat burung itu belum pernah diperlhatkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya lewatkisah-kisah Nabi-Nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Orang-orang Kristen pun tidak ada mengemukakan kisah itu sebagai hal yang diimani mereka kepada orang-orang Islam. Dengan menyebutkan mukjizat demikian dalam Bibel tentu saja merupakan sebuah bukti yang kuat juga untuk membuktikan kehebatan Nabi Isa sekaligus menunjang keyakinan bahwa Isa memang adalah Tuhan , sebagaimana yang dikaitkan oleh pengikut beliau kepada Nabi Isa. Sayang sekali mukjizat Nabi Isa yang dikemukakan orang-orang Islam ini tidak ditunjang sama sekali oleh Bibel. Orang Kristenpun nampaknya tidak merasa perlu mengemukakan kehebatan Yesus atau Nabi Isa menciptakan burung dari tanah ini sebagai penguat Ketuhanan Yesus.

"Inni akhluqu lakum min thiin" ........ Aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung....
seperti yang dikemukakan QS : Ali Imran 49 bisa kita artikan secara kiasan dengan melihat arti kata "khalq" yang memiliki dua arti sbb:

1. mengukur, menetapkan, merencanakan......
2. membentuk, membuat, menciptakan... dimana arti kata ini tidak bisa dikaitkan kepada wujud
selain Allah sebagaimana kita lihat dalam QS:.... 13:16, 16: 20, 22:73, 25:3, 31:10-11, 35:40,
46:4.... dsb.

Berdasarkan keterangan diatas dan mengingat arti "tanah liat" seluruh anak kalimat bisa
ditafsirkan sbb: Aku akan membuat untuk kamu suatu makhluq seperti burung, maka jadilah ia seperti burung (bisa terbang). Ini berarti orang-orang biasa dari kalangan rendah dan hina, tetapi mempunyai kemampuann tersembunyi untuk tumbuh berkembang biak bila berhubungan dengan beliau dan menerima amanat beliau akan mengalami perubahan dalam hidup mereka. Laksana tanah liat yang rendah, berubah jadi burung yang terbang membubung tinggi.

Dari manusia yang merangkak-rangkak diatas debu dan tidak melihat lebih jauh dari urusan duniawi belaka, mereka akan berubah menjadi burung-burung yang terbang membubung tinggi keangkasa , kekawasan-kawasan yang lebih mulia dipuncak  kerohanian. Dan inilah sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Penjala-penjala ikan yang hina dina dan rendah dari Galiliea, berkat ajaran Yesus dan contoh kehidupan Nabi Isa itu berangsur angsur melayang-layang tinggi bagaikan burung dalam menyampaikan pesan-pesan Allah kepada domba-domba  yang sesat diantara Bani Israil, dari Palestina dekat Arab  yang menyebar kearah Kashmir  diperbatasan India dan Pakistan.

Adapun penyembuhan orang buta dan penyakit kusta sebagaimana juga dikemukakan ayat diatas bias saja kita pahamkan sebagai sbb:

Nampaknya dahulu sebelum Nabi Isa, penderita-penderita penyakit tertentu seperti kusta tidak diizinkan mempunyai hubungan kemasyarakatan dengan orang lain. Kata 'UBRI'U dapat pula diartikan "Aku menyatakan bebas" yang menunjukkan bahwa kelemahan dan kesusahan dari segi hukum dan masyarakat yang dikenakan terhadap penderita itu telah dihapuskan oleh Nabi Isa. Betapa penyakit kusta yang selama ini dianggap sebagai penyakit kutukan dan dikucilkan dari masyarakat, oleh Nabi Isa diterima kehadirannya ditengah-tengah pengikutnya.

Nabi-nabi sesunguhnya adalah doter-dokter rohani yang memberikan "mata" kepada mereka yang kehilangan pandangan rohani , memberikan pendengaran kepada orang yang telinga rohaninya tuli dan memberikan kehidupan kepada mereka yang telah mati rohaninya. Dalam hal ini kata "akmah"akan berarti orang yang mempunyai nur keimanan karena kekuatan iradahnya lemah, mereka tidak bertahan terhadap cobaan dan ujian. Ia melihat pada waktu siang hari, yakni selama tidak ada cobaan dan matahari iman memancar tanpa halangan awan, tetapi bila malam datang , bila ada cobaan dan ujian yang menuntut pengorbanan, penglihatan rohaninya lalu berhenti (2:20). Demikianlah kata "abrash" dalam urusan rohani berarti orang yang tidak sempurna imannya , mempunyai mental bercacat, berpenyakit rohani diantara bagian-bagian yang sehat.

 

Hikmah Peristiwa Isra 

(Penulis: Ahmad Yunus Naidi)

Ya Allah! hanya kepada-Mu aku mengadukan kelemahanku, lemahnya usahaku dan keupayaanku di hadapan manusia, wahai Zat Yang Maha Pengasih! Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhanku, kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku? Kepada orang yang jauhkah yang bermuka masam kepadaku? Atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku takkan peduli, namun ampunan-Mu amatlah luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menerangi kegelapan dan menjadikan baik kehidupan dunia dan akhirat dari murka-Mu kepadaku. Hanya kepada-Mu aku memohon keridhaan hingga Engkau ridha kepadaku dan tidak ada daya dan kekuataan melainkan dengan-Mu." (Do'a Rasulullah)

Doa diatas dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah s.w.t. dengan nada rendah dan hati yang dipenuhi oleh kesedihan, setelah sikap keras yang beliau terima dari penduduk Thaif.

 

Kepergian Rasulullah ke Thaif membawa harapan agar suku Tsaqif di sana mahu mendukung dakwah Islam setelah suku Quraisy menolak dengan keras, bahkan sampai pada usaha pembunuhun terhadap dirinya. Namun, bukannya sambutan hangat yang beliau dapati tapi pengusiran dan penghinaan dari mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selainmu?" Akhirnya beliau meninggalkan Thaif dengan hati yang sedih hingga beliau mengadukan kepada Allah ketidak berdayaan dirinya.

Apa yang dialami oleh Rasulullah di Thaif merupakan puncak dari rantaian penderitaan pahit yang beliau rasakan selama hampir sepuluh tahun lamanya, hingga hari itu beliau nyatakan sebagai hari yang paling sulit. Rintangan yang dihadapinya semakin berat setelah dua orang yang menjadi sandarannya dan yang selalu melindunginya tiada. Mereka adalah Abu Thalib, pamannya dan Khadijah, istri tercintanya. Keduanya meninggal pada tahun yang sama hingga tahun itu dikenal dengan "amul-huzni" atau tahun kesedihan.

Di tengah suasana seperti inilah Allah menghibur dan memuliakan beliau dengan membawanya melakukan perjalanan teragung dari masjid al-Haram ke masjid al-Aqsha', dan dari sana beliau naik ke langit hingga menembus puncak alam tertinggi yang hanya diketahui oleh Allah .
Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj yang penuh dengan hikmah dan pelajaran:

1. Perjalanan Pembekalan Keimanan
Allah membawa Rasul-Nya melakukan perjalanan yang sangat menakjubkan ini untuk menghibur hatinya yang tengah dirundung duka, juga untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan-Nya yang ada di bumi dan di langit. Allah berfirman:
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsha yang telah Kami berkati sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. 17:1)

Sebagaimana Allah juga perlihatkan kepada para nabi-Nya yang lain, seperti Ibrahim, Musa dan lainnya. Allah berfirman tentang nabi Ibrahim:
“ Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan (Kami yang terdapat) dilangit dan dibumi, dan ( Kami memperlihatkannya) agar Ibrahim itu termasuk orang-orang yang yakin. (QS. 6:75)

Dan firman-Nya tentang nabi Musa:
"Dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia ke keluar menjadi putih cemerlang tanpa cacat, sebagai mu'jizat yang lain (pula), (QS. 20:22) untuk Kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Kami yang sangat besar, (QS. 20:23)

Begitulah, Allah memperlihatkan kepada para nabi berbagai tanda kekuasaan-Nya agar tertanam keimanan yang kokoh di dalam jiwa mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang diutus untuk mengajak manusia untuk mengabdikan diri hanya kepada-Nya. Merekalah yang pertama meyakini apa yang mereka serukan setelah melihat langsung berbagai tanda kekuasaan-Nya, sehingga beban berat yang ada di pundak menjadi ringan dan rintangan yang menghalang menjadi kecil dan tak berarti di hadapan kebesaran Allah.

Di dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj Rasulullah menyaksikan berbagaia tanda keagungan Allah. Beliau menyaksikan kekuasaan Allah yang membawanya melintas perjalanan yang harus ditempuh sebulan lamanya hanya dalam sekejap malam. Beliau melihat langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh dan bertemu dengan para Nabi di setiap tingkatannya. Bahkan beliau menembus hingga ke tempat yang lebih tinggi lagi dari langit ketujuh, yaitu ke "Sidratil Muntaha" dan "Baitul Ma'mur." Beliau melihat keagungan Allah yang ada di puncak alam yang paling tinggi itu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Beliau melihat surga dan neraka juga pemandangan yang terjadi dalamnya. Beliau pun melihat malaikat penjaga neraka yang tidak pernah tertawa.
Semua kejadian itu disaksikan oleh Rasulullah di alam nyata bukan sekedar mimpi seperti yang dialami oleh sebagian orang. Keimanan beliau menjadi semakin memuncak sehingga kekuatan apapun yang ada di dunia yang menghalangi dakwahnya bagaikan sayap seekor nyamuk yang tak berarti. Perjalanan Isra' dan Mi'raj telah melenyapkan kesedihan Nabi s.a.w.sekaligus memberikan bekal keimanan yang kokoh dalam meneruskan tugas dakwah.

2. Ujian Yang Memisahkan Diantara Kufur Dengan Iman
Ketika di pagi hari pada malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan kepada orang-orang Quraisy apa yang baru saja beliau saksikan. Orang-orang kafir langsung mengejek dan mentertawakan beliau. Mustahil perjalanan dari Mekkah ke Baitul Maqdis hanya ditempuh kurang dari semalam, padahal dengan unta saja harus ditempuh sebulan lamanya, cetus mereka mengejek Nabi. Untuk membuktikan ceritanya itu, mereka mencabar Nabi s.a.w. untuk menggambarkan semua sisi Baitul Maqdis secara lengkap. Rasulullah menyanggupinya setelah Allah Ta’ala perlihatkan di hadapannya sisi-sisi Baitul Maqdis dengan lengkap. Lalu berimankah mereka setelah mendengarkannya? Tidak, bahkan mereka semakin keras menentang Nabi s.a.w.dan menuduhnya sebagai tukang sihir.

Sementara orang-orang yang telah bergabung bersama Rasulullah s.a.w.dalam barisan Islam terpecah menjadi dua kelompok. Mereka yang lemah imannya keluar dari Islam dan bergabung bersama orang-orang kafir, sebaliknya mereka yang benar imannya semakin bertambah kokoh keimanan mereka karena mendengar peristiwa itu. Diantara mereka yang langsung mempercayainya adalah Abu Bakar r.a. Ia berkata: "Jika Muhammad bercerita seperti itu maka ia benar dan saya mempercayainya bahkan yang lebih jauh dari itu sekalipun." Karena sikapnya itu Abu Bakar lalu digelari oleh Nabi s.a.w.dengan "ash-shiddiq", orang yang selalu membenarkan. Di sinilah Allah menguji mana orang yang benar imannya dan mana yang munafik. Allah berfirman:
"…Dan Kami tidak menjadikan apa yang telah Kami perlihatkan kepadamu (pada malam isra dan Mi'raj), melainkan sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam al-Qur'an.."

Orang-orang kafir dan yang lemah imannya tidak dapat menerima dengan akal mereka berbagai peristiwa gaib yang diceritakan oleh Rasulullah. Semua yang baru saja mereka dengar tidak dapat dipercayai menurut akal pikiran sehingga mereka tidak bisa menerimanya. Sedangkan orang-orang yang benar keimanannya tidak mengukurnya dengan akal yang terbatas, karena akal hanya mampu menangkap dan memahami sesuatu yang nyata dan terlihat. Semua itu bagi mereka terjadi karena kekuasaan Allah yang Dia perlihatkan kepada Rasul-Nya. Di sinilah letak perbedaan kaum beriman dan kaum kafir dalam menyikapi hal-hal yang gaib.

Peristiwa Isra' dan Mi'raj telah meletakkan batas pemisah yang jelas antara orang-orang yang benar keimannya dan orang-orang di hatinya ada penyakit nifak. Mereka yang memiliki keimanan yang benar layak menjadi pendukung dakwah Nabi dan siap menghadapi segala rintangan yang menghalang. Bersama mereka Nabi s.a.w. hijrah ke negeri baru yang lebih baik (Madinah) untuk memulai babak baru dalam dakwahnya.

3. Kedudukan masjid al-Aqsha
Dimulainya perjalanan Isra' dari masjid al-Haram ke masjid al-Aqsha mengandungi makna yang penting bagi kedua masjid ini. Kedudukan kedua masjid ini dan masjid Nabawi di Madinah telah meresap ke dalam lubuk hati umat Islam sejak dahulu hingga kini. Ketiganya diyakini memiliki nilai kesucian yang tinggi hingga Rasulullah melarang kepada umatnya melakukan perjalanan dan kunjungan kecuali ke tiga masjid ini saja. Beliau bersabda:
"Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali hanya ke tiga masjid, masjidku ini (masjid Nabawi), masjid al-Haram dan masjid al-Aqsha"
(HR. Bukhari 2/76 dan Muslim 2/1014)

Shalat di ketiga masjid ini memiliki nilai pahala yang berlipat ganda dari pahala shalat di masjid lain. Beliau bersabda:
"Sholat di masjid al-Haram sama nilainya dengan shalat seratus ribu kali, sholat di masjidku sama nilainya dengan sholat seribu kali dan sholat di masjid al-Aqsha sama nilainya dengan sholat lima ratus kali" (HR. Bukhari 2/76)

Rasulullah pernah ditanya tentang masjid pertama yang dibangun di muka bumi, beliau mengatakan bahwa masjid pertama adalah masjid al-Haram kemudian masjid al-Aqsha yang jarak masa pembangunan antara keduanya adalah empat puluh tahun. (HR. Bukhari 4/197 dan Muslim 1/370)

Selama hampir enam belas bulan lamanya kaum muslimin shalat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum Allah mengalihkannya ke Baitullah.
Kini masjid al-Aqsha tengah berada di bawah cengkraman bangsa Yahudi yang telah merampas tanah yang diberkahi ini dari bangsa Palestin. Kesucian masjid ini telah dinodai oleh bangsa yang dimurkai Allah. Kewajiban umat Islam mempertahankan masjid yang berada di wilayah tempat kelahiran para Nabi dari konspirasi Yahudi untuk membangun Haikal Sulaiman di atas runtuhannya. Karena itu perjuangan mempertahankan al-Aqsha bagi umat Islam memiliki nilai aqidah yang suci bukan sekadar perjuangan perebutan tanah.
4. Kesatuan agama para nabi

Dalam perjalanan Isra'nya Rasulullah singgah di masjid al-Aqsha sebelum Jibril membawanya naik ke atas langit. Di tempat suci ini beliau bertemu dengan nabi Ibrahim, Musa, Isa dan nabi-nabi lainnya. Allah sengaja mengumpulkan mereka di sana untuk menyambut kedatangan beliau dan shalat di belakang beliau.

Lalu apa makna dari peristiwa ini? Peristiwa yang amat penting ini menjelaskan kepada kita akan adanya ikatan yang sama yang menyatukan seluruh Nabi-nabi, walau mereka diutus oleh Allah pada masa dan tempat yang berbeda. Ikatan itu tak lain adalah kesatuan ajaran yang mereka sampaikan.

Semua Nabi-nabi sepanjang masa membawa ajaran Islam yang artinya tunduk kepada Allah, sampai akhirnya Allah mengutus nabi Muhammad untuk menjadi nabi terakhir dengan membawa ajaran yang sempurna dan mencakup semua nilai kebaikan ajaran Nabi-nabi yang lalu. Demikian pula pengimaman Rasulullah dalam sholat menujukkan bahwa para Nabi semuanya mengakui kenabian beliau dan kedudukan beliau yang tinggi sebagai pemimpin mereka.

Oleh karena itu, peristiwa ini seharusnya menjadi renungan bagi pengikut para Nabi untuk mengikuti jejak Nabi-nabi mereka dan menjadikan ajaran Islam yang dibawa olih Nabi Muhammad s.a.w.sebagai pedoman hidup di dunia. Sebab ajaran Nabi-nabi yang lalu telah dinasakh dengan datangnya Nabi Muhammad s.a.w. sehingga tidak ada lagi agama yang benar selain Islam.

Karena kesatuan ajaran, maka Rasulullah selalu mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) untuk kembali kepada Islam sebagai pokok ajaran para Nabi. Itulah yang beliau lakukan ketika mengajak raja Heraklius, penguasa Rom yang beragama Nasrani untuk memeluk Islam. Rasulullah menulis surat kepadanya dengan kata-kata: "Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah untuk Heraklius, penguasa Romawi. Kesejahteraan kepada orang yang mengikuti petunjuk, amma ba'du:
Aku mengajakmu memeluk Islam, masuklah ke dalam agama ini, maka engkau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala yang berlipat ganda, jika engkau menolak ajakan ini, engkau akan menanggung dosa semua pengikutmu, "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (QS. 3:64) (HR. Bukhari 7)

5. Solat sebagai Mi'raj bagi mukmin

Perintah paling penting yang di bawa oleh Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj adalah solat. Perintah ini beliau terima langsung dari Allah di atas langit tanpa malaikat Jibril. Biasanya Allah menyampaikan wahyu-Nya melalui malaikat Jibril yang turun ke bumi menemui Rasulullah s.a.w. dan tidak ada wahyu yang langsung disampaikan Allah di atas langit selainperintah menunaikan solat. Ini menunjukan kedudukan solat sangatlah penting.

Turunnya wahyu shalat pada peristiwa Mi'raj mengisyaratkan bahwa shalat merupakan mi'raj seorang mukmin kepada Allah. Karena ketika shalat seorang menghadap kepada Allah Yang Maha Besar untuk memuji dan mengagungkan-Nya. Ia berdiri di hadapan Allah dengan merendahkan diri dan merasakan kebesaran-Nya serta berdialog kepada-Nya. Allah berfirman dalam hadis Qudsy:
"Aku membagi shalat (al-fatihah) antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bagian, dan bagi hamba-Ku apa yang dimintanya.
Jika seorang hamba berkata: "Al-hamdulillahi Rabbil-'alamin" maka Allah berkata: "Hamba-Ku memuji-Ku"

Jika dia berkata: "Ar-Rahmanirrahim" maka Allah berfirman: "Hamba-Ku menyanjung-Ku."

Jika ia berkata: "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" Allah berkata: "Ini antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dimintanya"

Jika dia berkata: "Ihdinash-shirathal-mustaqim shirathal-ladzina an'amta 'alahim ghairil-maghdhubi'alahim wa ladhadhalin" maka Allah berkata: "Ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku apa yang dimintanya" (HR. Turmizi)

Kini shalat yang merupakan rukun kedua setelah dua kalimat syahadat telah banyak ditinggalkan dan dilalaikan orang, padahal Rasulullah menganggap orang yang meninggalkannya sebagai kufur dan syirik
"Antara seseorang dan kemusyrikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat."

Al-Dakwah.com

 

 

 

 

 

Content ©

 

AL–WALA’ WAL BARA’

Al-Wala’ merupakan aplikasi daripada ikhlas dan cinta kepada Allah, para Nabi dan orang-orang yang beriman. Al-Bara’ pula adalah aplikasi dari sebuah kebencian kepada yang bathil dan pengikutnya.

Secara umumnya mengikut manhaj Al Wala’ wal Bara’, manusia dapat dibahagikan kepada tiga golongan iaitu:

Orang yang berhak mendapat Wala’ (kecintaan) secara mutlak iaitu orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka di dalam dien (agama) dan meninggalkan larangan-larangan dien (agama) dengan ikhlas semata-mata kerana Allah.

Orang yang berhak mendapatkan Wala’ (kecintaan) di satu sisi dan Bara’ (permusuhan) di sisi yang lain iaitu seorang muslim yang melakukan maksiat, yang melalaikan sebahagian kewajiban agamanya dan melakukan sebahagian perbuatan yang diharamkan Allah namun tidak menyebabkan ia kufur (mensyirikkan Allah dengan sesuatu) dengan tingkat kufur akbar (kufur yang paling besar).

Orang yang berhak mendapatkan Bara’ (permusuhan) secara mutlak, iaitu orang-orang musyrik dan kafir baik daripada golongan yahudi maupun nasrani (kristian) ataupun majusi, penyembah berhala atau yang lainnya. Sedang, seorang muslim yang melakukan perbuatan yang menyebabkannya menjadi kafir, maka dia dinyatakan murtad. Antara contoh penyelewengan umat ini ialah:

Tiada satupun dari negara yang majoriti penduduknya beragama islam baik di timur mahupun barat (apatah lagi Malaysia) mengamalkan hukum/perintah/undang-undang /perlembagaan Allah secara keseluruhan. Padahal mematuhi hukum/perintah/undang-undang/perlembagaan Allah adalah sari pati daripada pemahaman yang benar tentang Syahadat. Kalau hukum/perintah/undang-undang/perlembagaan Allah tidak dijalankan, bagaimana syahadatnya? Dan kesan lain yang paling parah ialah manusia (yang sememangnya bodoh dan kerdil) mencipta sendiri hukum/perintah/undang-undang/perlembagaan ataupun mengimport hukum/ perintah/undang-undang/perlembagaan daripada orang-orang kafir. Hukum bagi kedua-duanya sama. Malahan kini muncul pula pelbagai jenis gelaran untuk menjauhkan dan mempertakuti manusia kepada Islam seperti kolot, ketinggalan zaman, ataupun dengan tuduhan yang lebih teruk lagi seperti militan, teroris atau pengganas, islam radikal dan bermacam-macam tuduhan lagi.

Syiar dan slogan ummah juga dipengaruhi syiar-syiar dan slogan orang-orang kafir. Contoh syiar-syiar dan slogan jahiliyyah/kafir itu ialah sosialisme, kapitalisme, nasionalisme, atheisme, demokrasi, toleransi agama, modernisasi, aturan dunia baru, globalisasi dan lain-lain istilah-istilah produk kafir yang lain.

Pendidikan juga kini telah dikuasai kekafiran dan kesyirikan kepada Allah. Kini Pelajar-pelajar islam seluruh dunia (termasuk Malaysia) yang kebanyakannya tidak mempunyai pemahaman islam yang kuat disuntik dengan pelbagai pemikiran/idealogi kafir seperti Teori darwin, nasionalisme dan toleransi beragama. Pelajar juga didedahkan dengan ikhtilat (percampuran antara lelaki dan perempuan), penerapan Islam hanya sebagai ibadah mahdah (khusus) sahaja dan penerapan nilai-nilai kemaksiatan berleluasa seperti nyanyian. Selain itu pelajar yang ingin berhijab (melabuhkan tudung hingga menutupi tubuh) dan berniqab (mamakai tabir pada muka) dimomokkan dan dinistai dengan pelbagai gelaran malahan dilarang sama sekali di IPT (bagi niqab) dengan pelbagai alasan yang dangkal.

Sejarah pula menyaksikan bagaimana kisah penyebaran kristian oleh Magellan dan Vasco da Gama diungkapkan sebagai mencari rempah. Sejarah islam pula di selewengkan.

Dari segi hiburan dan olahraga pula kita dapat melihat bagaimana anak-anak kecil di pengaruhi dengan superman, Batman dan Miki Mouse. Manakala arena sukan dan hiburan juga menyaksikan wanita-wanita melayu mendedahkan keindahan yang sepatutnya tidak boleh ditunjukkan selain kepada suami mereka sendiri. Dan ini bukan sahaja mendatangkan fitnah malahan menggetarkan naluri lelaki yang seterusnya menyumbang kepada kes-kes rogol dan bermacam-macam lagi gejala sosial.DISUSUN OLEH :

MELI, SABTU,7.2.2004. 9.24